Globālā meklēšana nav atļauta.
Atvērt galveno saturu

1 Priekšmeti

SKCK grupa #2

Tavs e-kurss kopā ar Moodle - ERVT002

E-kurss "Tavs e-kurss kopā ar Moodle - VU" ir speciāli izveidota e-kursa sagatave skolotāju kvalifikācijas celšanas kursu SKCK001 klausītājiem. Kursa indekss ir ERVT001. Šajā kursā  kursantam ir pieškirtas SKOLOTĀJA tiesības, kas atšķirībā no STUDENTA tiesībām SKCK001 kursā ļauj rediģēt gandrīz visus kursa lapas elementus, pievienot no jauna vai aizvākt tos. Kursa Lapas galvenē tiek parādīts mācību iestādes nosaukums un informācija par lietotāju, tāpat arī navigācijas ceļš no kursa sākumlapas līdz pašreiz aktuālajai lapai, kur lietotājs pašreiz atrodas. Vēl galvenē atrodas poga, ar kuru iespējams pārslēgt lapas skatīšanās vai rediģēšanas režīmu. Savukārt "0"-tajā sekcijā parasti atrodas jaunumu forums un cita vispārīgā un organiztoriskā informācija par kursu. Zem "0"-tās sekcijas lapas centrāljā daļā izkārtotas tematiskās sekcijas #1-20, kas paredzētas kursa studiju materiālu (mācību resursu) un aktivitāšu (uzdevumi, testi, forumi, utt.) publicēšanai. Kursa tematiskās sekcijas #1-20 atbilst satura iedalījumam mazākās porcijās (topics), kurām no kursa satura aspekta var var pešķirt nosaukumus "Temats - Tēma - Nodaļa - Nedēļa - Nodarbība - Stunda".