Mācību iestāde:Saldus novada pašvaldības Pampāļu pamatskola