Mācību iestāde:Saldus novada pašvaldības Nīgrandes pamatskola