Mācību iestāde:Krāslavas gr. Plāteru v.n. Poļu pamatskola