Globālā meklēšana nav atļauta.
Atvērt galveno saturu

1 Priekšmeti

Rīgas Valda Zālīša sākumskola

Sociālās zinības

Lai sociālo zinību mācības būtu sekmīgas, tātad lai skolēni sasniegtu nepieciešamo gatavību, skolotājam, plānojot mācīšanos un mācīšanu, jāņem vērā trīs savstarpēji saistīti un izrietoši principi: 

sociālo zinību mācības būs sekmīgas,

  ja tās būs aktīvas mācības – tas ir process, kurā skolēni jēgpilni piedalās paši savā mācību procesā, viņi sasaista to, ko jau zina, pēta iespējas, jautājumus, izdara secinājumus un apspriež rezultātus. Skolēns ir mācību procesa centrs, bet skolotāja loma ir – organizators un padomdevējs; 

ja tās būs problēmorientētas mācības – tas ir process, kurā izpaužas skolēnu dabiskā zinātkāre un pētīšanas prieks. Tiek meklētas atbildes uz jautājumiem: Kas? Kāpēc? Kā? Kad? Kur? Mācīšanās sākas ar problēmas izvirzīšanu vēl pirms teorētiskā materiāla apguves. Skolēni mēģina risināt problēmu, izmantojot jau esošās un apgūstot jaunas zināšanas un prasmes; 

ja tās būs praktiskas mācības – tas ir process, kurā mācības tiek cieši saistītas ar skolēnu dzīvi, viņu pieredzi un interesēm. Mācību process tiek organizēts tā, lai, tēlaini izsakoties, dzīve ienāktu klasē un skolēni reāli ietekmētu, pārveidotu dzīvi.