Mācību iestāde:Privātā sākumskola "Krievu kristīgā skola"