Mācību iestāde:Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskola - attīstības centrs