Mācību iestāde:Rīgas speciālā internātpamatskola bērniem ar dzirdes traucējumiem