Mācību iestāde:Starptautiskā komerciālā profesionālās un vispārējās izglītības vidusskola