Mācību iestāde:Privātā izglītības iestāde "Baltijas drošības skola"