Mācību iestāde:Tukuma Vakara un neklātienes vidusskola