Mācību iestāde:Tālmācības vidusskola "Rīgas Komercskola"