Mācību iestāde:Talsu novada Vakara un neklātienes vidusskola