Globālā meklēšana nav atļauta.
Atvērt galveno saturu

25 Priekšmeti

Rīgas vakara ģimnāzija

Vēsture un sociālās zinības

Rīgas vakara ģimnāzija

ĢEOGRĀFIJA (Aivars Ozols)

Rīgas vakara ģimnāzija

Fizika

Rīgas vakara ģimnāzija

Angļu valoda

Rīgas vakara ģimnāzija

Bioloģija - krievu plūsma

Rīgas vakara ģimnāzija

Bioloģija-latviešu plūsma

Rīgas vakara ģimnāzija

Ekonomika

apraksts

Rīgas vakara ģimnāzija

Ģeogrāfija

Rīgas vakara ģimnāzija

Informātika

Kopējais ieskaišu skaits mācību gadā katrā klasē: 2
Lekciju stundu skaits:
Semināru, praktisko vai laboratorijas darbu stundu skaits:

KURSA ANOTĀCIJA
Kurss paredzēts visiem skolēniem, kuri vēlas efektīvi izmantot biroja lietotnes un tīmekļa tehnoloģijas elektronisko mācību līdzekļu sagatavošanā. Kursa ietvaros skolēni tiks iepazīstināti ar gataviem elektroniskajiem mācību līdzekļiem un mācību vidēm un to izmantošanas iespējām. Tiks aplūkotas biroja lietotņu specifiskās iespēja, multimediju un tīmekļa tehnoloģijas, lai varētu izstrādāt jaunus elektroniskos mācību materiālus un līdzekļus.

KURSA PLĀNS
1. Elektroniskie mācību līdzekļi un mācību vides, to izmantošanas iespējas.
2. Microsoft PowerPoint izmantošana metodiskā atbalsta līdzekļu izstrādei.
3. Microsoft Excel izmantošana metodiskā atbalsta līdzekļu izstrādei.
4. Microsoft Word izmantošana metodiskā atbalsta līdzekļu izstrādei.
5. Vienkāršākās dinamisku attēlu veidošanas iespējas.
6. Macromedia Flash izmantošana mācību līdzekļu izstrādē.
7. Tīmeklī publicējamu mācību materiālu izstrāde.
8. Tehniskie līdzekļi (aparatūra) elektronisko mācību līdzekļu sagatavošanai un izmantošanai.

REZULTĀTI
Sekmīgi apgūstot šo studiju kursu skolēniem ir nepieciešamās pamatiemaņas, lai patstāvīgi varētu izveidot un apstrādāt elektroniskos mācībumateriālus.

Rīgas vakara ģimnāzija

Ķīmija - latviešu plūsma

Rīgas vakara ģimnāzija

Ķīmija - krievu plūsma

Rīgas vakara ģimnāzija

Ķīmija kopija 1

Rīgas vakara ģimnāzija

Krievu valoda (mazākumtautību)

Rīgas vakara ģimnāzija

Krievu valoda (svešvaloda)

11klase

Rīgas vakara ģimnāzija

Kulturoloģija

Rīgas vakara ģimnāzija

Latviešu valoda

Rīgas vakara ģimnāzija

Literatūra

Rīgas vakara ģimnāzija

Matemātika

Rīgas vakara ģimnāzija

Mūzika

Rīgas vakara ģimnāzija

Psiholoģija