Mācību iestāde:Madonas Vakara un neklātienes vidusskola