Mācību iestāde:Jelgavas novada Neklātienes vidusskola