Mācību iestāde:Ventspils novada Ugāles Mūzikas un mākslas skola