Mācību iestāde:Valdemārpils Mūzikas un mākslas skola