Mācību iestāde:Ropažu Mūzikas un mākslas skola "Rodenpois"