Mācību iestāde:Kārļa Kažociņa Madlienas Mūzikas un mākslas skola