Mācību iestāde:Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skola