Mācību iestāde:Baltinavas Mūzikas un mākslas skola