Mācību iestāde:Rudbāržu internātpamatskola - rehabilitācijas centrs