Mācību iestāde:Saldus novada pašvaldības Nīgrandes Bērnu un jauniešu centrs "Augšventa"