Dabas vielas. Tauki un eļļas. Ogļhidrāti. Olbaltūmvielas. Nukleīnskābes

Karbonskābes - ogļūdeņražu atvasinājumi. Karbonskābes, izomērija un nomenklatūra. Karbonskābes - fizikalās un ķīmiskās īpašības. Aizvietotās karbonskābes. Karbonskābju funkcionālie atvasinājumi. Karbonskābju un to atvasinājumu iznmantošana.

1.Ogļūdeņražu  hidroksilatvasinājumi un karbonilatvasinājumi. 2.Karbonskābes un to atvasinājumi.     3.Dabas vielas.              4. Sadzīvē izmantojamās vielas un materiāli.                     5.Ķīmijas un vides tehnoloģijas

Ogļūdeņraži un to atvasinājumi. Ogļūdeņražu hidroksilatvasinājumu  nomenklatūra un izomērija. Ūdeņraža saišu ietekme uz ogļūdeņražu hidroksilatvasinājumu īpašībām. Spirtu un fenolu aizvietošanas un atšķelšanas reakcijas. Ogļūdeņražu hidroksilatvasinājumu un karbonilatvasinājumu izmantošana. Organisko vielu pārvērtības oksidešanās- reducešanās reakcijās.

Materiālu daudzveidība. Sintetisko organisko polimēru raksturlielumi un iegūšana. Polīmērmateriālu īpašības. Biodegradējamie polimēri. Ziepes un sintetiskās virsmaktīvās vielas. Virsmaktīvās vielas  mazgāšanas un kosmētikas līdzekļu sastavā.

Ķīmijas tehnoloģijas. Ķīmijas un farmācijas rūpniecība Latvijā. Etanola ražošanas tehnoloģijas. Celulozes ražošanas tehnoloģijas. Silikātu tehnoloģijas.  Vides tehnoloģijas. Aprēķini ķīmiskajā rūpniecībā.

Vielu savstarpējā saikne. Globalās, regionālās un lokalās vides problēmas. Notūrīgie organiskie piesarņotāji. Ilgtspējīga attīstība. Ķīmija profesijas izvēlei.