Saites uz pašmācības resursiem un pašpārbaudes testiem

Vieopamācības un prezentāciju materiāli par darbošanos ar datu bāzu vadības sistēmu Microsoft Access 2007/2010

Informātikas kursā apgūstamo tēmu saraksts pa klasēm.

Videopamācības un prezentāciju materiāli par darbošanos ar tekstapstrādes lietotnēm, galvenokārt MS Word 2007/2010

Aktivitātes. kuras jāizpilda pirms eksāmena