Globālā meklēšana nav atļauta.
Atvērt galveno saturu

7 Priekšmeti

Informātika

Informātikas pamatjēdzieni

Saites uz pašmācības resursiem un pašpārbaudes testiem

Informātika

Informātika - datu bāzes

Vieopamācības un prezentāciju materiāli par darbošanos ar datu bāzu vadības sistēmu Microsoft Access 2007/2010

Informātika

Mācību saturs un ieskaišu plāni

Informātikas kursā apgūstamo tēmu saraksts pa klasēm.

Informātika

Informātika - tekstapstrāde

Videopamācības un prezentāciju materiāli par darbošanos ar tekstapstrādes lietotnēm, galvenokārt MS Word 2007/2010

Informātika

Oblgāti izpildāmi

Aktivitātes. kuras jāizpilda pirms eksāmena