Globālā meklēšana nav atļauta.
Atvērt galveno saturu

44 Priekšmeti

Aizputes konsultāciju punkts

Angļu_val_10a

Aizputes konsultāciju punkts

Angļu_val_12a

Aizputes konsultāciju punkts

Angļu_val._7.-9.kl.

Aizputes konsultāciju punkts

Bioloģija_7.-8.kl.

Aizputes konsultāciju punkts

Bioloģija_9.kl.

Aizputes konsultāciju punkts

Bioloģija_11a

Aizputes konsultāciju punkts

Bioloģija_10a

Aizputes konsultāciju punkts

Bioloģija_12a

Aizputes konsultāciju punkts

Ekonomika_10a

Aizputes konsultāciju punkts

Ekonomika_12a

Aizputes konsultāciju punkts

Fizika_8.-9.kl.

Aizputes konsultāciju punkts

Fizika_10a

Aizputes konsultāciju punkts

Fizika_12a

Aizputes konsultāciju punkts

Informātika_12a

Aizputes konsultāciju punkts

Informātika_7.a

Aizputes konsultāciju punkts

Informātika_10a

Aizputes konsultāciju punkts

Krievu_valoda_7.-9.kl.

Aizputes konsultāciju punkts

Kulturoloģija_11a

Aizputes konsultāciju punkts

Latviešu_valoda_7.-9.kl.

Aizputes konsultāciju punkts

Latviešu_valoda_10.a