Global searching is not enabled.
Skip to main content

6 Courses 1 Categories

Modified 25 March 2013

JAL
Mācību iestādes apakškategorija: 11/1131/JAL

Aizkraukles novada ģimnāzija

Datu bāzu vadības sistēma ACCESS

MAtreiāli vidusskolas  10. klasei par Access

Aizkraukles novada ģimnāzija

Ekonomika

Aizkraukles novada ģimnāzija

Angļu valoda

Tips, tasks and activities for improving your English

Aizkraukles novada ģimnāzija

Programmēšanas pamati

It un sabiedrība

Aizkraukles novada ģimnāzija

Radošums

Slāņi Gimp lietpotnē
Aizkraukles novada ģimnāzija
Preview Course

Aizkraukles novada ģimnāzija

Slāņi Gimp lietpotnē

Slāņi (layers).

Rastra grafikas redaktors GIMP