Mācību iestāde:Aizkraukles novada ģimnāzija

MAtreiāli vidusskolas  10. klasei par Access

Tips, tasks and activities for improving your English

It un sabiedrība

Slāņi (layers).

Rastra grafikas redaktors GIMP