Globālā meklēšana nav atļauta.
Atvērt galveno saturu

5 Priekšmeti

Tālmācības un e-studiju metodika un tehnoloģija

Ievads

izm_logo.png Ievads

Kursa mērķis ir sniegt pamatzināšanas un izpratni par tālmācību un e-studijām, kas būtu pietiekamas, lai uzsāktu kursu izstrādi.

Kursa gaitā studējošie iepazīsies ar: tālmācības un e-studiju principiem un sistēmu, tālmācības kursu plānošanas un izstrādes procesu, tālmācības studiju materiālu veidiem, to uzbūvi un izstrādes īpatnībām, studiju atbalsta sistēmu, tālmācības un e-studiju realizācijas īpatnībām.

Tālmācības un e-studiju metodika un tehnoloģija

Studiju materiāli

izm_logo.png Studiju materiāli

Pēc šis daļas apgūšanas, studējošie: spēs uzskaitīt studiju materiālu veidus un to raksturīgās īpatnības, pratīs izvēlētiem kursa mērķiem un iespējām atbilstošu studiju materiālu veidu;,
zinās tālmācības studiju materiālu izveides etapus, spēj formulēt darbus, kas veicami katrā no etapiem, zinās multimediju studiju materiālu izstrādes galvenos principus.

Tālmācības un e-studiju metodika un tehnoloģija

Tālmācības un e-studiju realizācija

izm_logo.png Tālmācības un e-studiju realizācija

Pēc šis daļas apgūšanas, studējošie: pratīs identificēt tālmācības un e-studiju kursu pēc to raksturīgām pazīmēm, zinās kādas tehnoloģijas izmanto tālmācībā un e-studijās, zinās studiju atbalsta sistēmas elementus un darbības principus,
zinās kādas prasības tiek izvirzītas konsultantiem, pratīs izstrādāt studiju atbalsta sistēmu un pārbaudījumus tālmācības kursam, zinās kā realizēt aktīvas studijas un atgriezenisko saiti.

Tālmācības un e-studiju metodika un tehnoloģija

Tālmācības sistēma un kursu izstrāde

izm_logo.png Tālmācības sistēma un kursu izstrāde
Pēc šis daļas apgūšanas, studējošie: zinās kas ir organizācijas sūtība, spēc pamamatot savu un/vai savas augstskolas izvēli veidot tālmācības vai e-studiju kursu, pratīs izvēlēties piemērotāko tālmācības vai e-studiju realizācijas variantu,
zinās tālmācības sistēmas elementus un to mijiedarbības, zinās tālmācīmas un e-studiju mācību procesa shēmu, pratīs formulēt galvenos tālmācības vai e-studiju etapus un tajos veicamos darbus,
spēs noteikt kursa mērķa grupas noteikšanā veicamos darbus, pratīs formulēt iecerētā kursa mērķus un uzdevumus, spēs izstrādāt kursa skics projektu.

Tālmācības un e-studiju metodika un tehnoloģija

Tālmācība un e-studijas

izm_logo.png Tālmācība un e-studijas

Pēc šis daļas apgūšanas, studējošie: spēs raksturot tālmācības un e-studiju būtību un uzskaitīt tajās izmantotos principus, pratīs formulēt atšķirības starp tradicionālo izglītības formu, tālmācību un e-studijām, zinās attīstības tendences tālmācības un e-studiju pielietojuma ziņā.