Globālā meklēšana nav atļauta.
Atvērt galveno saturu

18 Priekšmeti

Salaspils novada pašvaldības iestāde "Salaspils 1. vidusskola"

Angļu valoda

Programmā ietverts:

mācību priekšmeta mērķis, uzdevumi, mācību satura apguves secība un paredzētais laiks, mācību sasniegumu vērtēšanas formas, izmantojamo mācību līdzekļu un metožu uzskaitījums.

Salaspils novada pašvaldības iestāde "Salaspils 1. vidusskola"

Bioloģija

Salaspils novada pašvaldības iestāde "Salaspils 1. vidusskola"

Bioloģija 7. klasei

Salaspils novada pašvaldības iestāde "Salaspils 1. vidusskola"

Bioloģija 8. klasei

Salaspils novada pašvaldības iestāde "Salaspils 1. vidusskola"

Informātika 5.klasei

Mācību materiāli 5. klasei informātikā

Salaspils novada pašvaldības iestāde "Salaspils 1. vidusskola"

Informātika 6.klasei

Mācību materiāli 6. klasei informātikā

Salaspils novada pašvaldības iestāde "Salaspils 1. vidusskola"

Informātika 7.klasei

Mācību materiāli 7. klasei informātikā

Salaspils novada pašvaldības iestāde "Salaspils 1. vidusskola"

Informātika

Mācību materiāli informātikā pamatskolai

Salaspils novada pašvaldības iestāde "Salaspils 1. vidusskola"

Informātika 10.kl.+ ZPD

Īsi 10. klasē apgūstamo tēmu konspekti, papildināti ar vingrinājumiem un uzdevumiem. (Konspekti veidoti OS Windows XP un biroja paketei MS Office 2007).

Salaspils novada pašvaldības iestāde "Salaspils 1. vidusskola"

Informātika 11.kl.

11. klases tēmu (datorgrafika, tīmekļa lappušu veidošana, atkārtojums) izklāsts un vingrinājumi. GIMP, INKSCAPE, MS OFFICE 2007

Salaspils novada pašvaldības iestāde "Salaspils 1. vidusskola"

Matemātika 8.kl.

Salaspils novada pašvaldības iestāde "Salaspils 1. vidusskola"

Latviešu valoda

Programmā ietverts:

mācību priekšmeta mērķis, uzdevumi, mācību satura apguves secība un paredzētais laiks, mācību sasniegumu vērtēšanas formas, izmantojamo mācību līdzekļu un metožu uzskaitījums.

Salaspils novada pašvaldības iestāde "Salaspils 1. vidusskola"

Literatūra

Programmā ietverts:

mācību priekšmeta mērķis, uzdevumi, mācību satura apguves secība un paredzētais laiks, mācību sasniegumu vērtēšanas formas, izmantojamo mācību līdzekļu un metožu uzskaitījums.

Salaspils novada pašvaldības iestāde "Salaspils 1. vidusskola"

Matemātika

Programmā ietverts:

mācību priekšmeta mērķis, uzdevumi, mācību satura apguves secība un paredzētais laiks, mācību sasniegumu vērtēšanas formas, izmantojamo mācību līdzekļu un metožu uzskaitījums.

Salaspils novada pašvaldības iestāde "Salaspils 1. vidusskola"

Mājturība

Programmā ietverts:

mācību priekšmeta mērķis, uzdevumi, mācību satura apguves secība un paredzētais laiks, mācību sasniegumu vērtēšanas formas, izmantojamo mācību līdzekļu un metožu uzskaitījums.

Salaspils novada pašvaldības iestāde "Salaspils 1. vidusskola"

Veselības mācība

Salaspils novada pašvaldības iestāde "Salaspils 1. vidusskola"

Vēsture

Programmā ietverts:

mācību priekšmeta mērķis, uzdevumi, mācību satura apguves secība un paredzētais laiks, mācību sasniegumu vērtēšanas formas, izmantojamo mācību līdzekļu un metožu uzskaitījums.

Salaspils novada pašvaldības iestāde "Salaspils 1. vidusskola"

Ķīmija

Stundas notiks 2 reizes nedēļā.

Programmā ietverts:

mācību priekšmeta mērķis, uzdevumi, mācību satura apguves secība un paredzētais laiks, mācību sasniegumu vērtēšanas formas, izmantojamo mācību līdzekļu un metožu uzskaitījums.