Mācību iestāde:Rīgas 32. vidusskola

Ģeometrija - zinātne, kas pēta ģeometrisko figūru īpašības un figūru savstarpējo novietojumu.