Mācību iestāde: Ogres 1. vidusskola

Viela. Gaisma. Skaņa. Siltums.

Mācību grāmata internetā: https://soma.lv/book/fizika

Kustība un spēks. Darbs un enerģija. Elektrība un magnētisms. Elektromagnētiskie viļņi. Pasaules uzbūve.

Mācību grāmata atrodama: https://soma.lv/book/fizika-71aa1550-8fc0-4dd5-b75a-34070805446a

Fizika - eksperimentāla zinātne. Ķermeņu kustība. Mijiedarbība un spēks. Gravitācija un kustība gravitācijas laukā. Enerģija un impulss. Mehāniskās svārstības un viļņi.