Mācību iestāde:Pasienes pamatskola Zilupes vidusskolas struktūrvienība