Globālā meklēšana nav atļauta.
Atvērt galveno saturu

4 Priekšmeti

Kursi Tavai drošībai

Brīvprātīgais darbs

Brīvprātīgais darbs "Brīvprātīgais darbs"

Brīvprātīgais darbs ir vērsts uz sabiedriskā labuma darbību un veicina zināšanu, prasmju un iemaņu attīstību, kā arī brīvā laika lietderīgu izmantošanu. Taču brīvprātīgais darbs nav tikai strādāšana bez atalgojuma, tā ir iespēja pilnveidoties, iesaistoties sabiedriskajā dzīvē ar mērķi pārveidot un uzlabot savas un apkārtējās dzīves kvalitāti, kā arī palīdzēt citiem! Strādājot brīvprātīgo darbu, Tu vari iepazīt jaunus draugus ar līdzīgām interesēm un izbaudīt nepieredzētas dzīves situācijas tepat savu māju tuvumā, iegūt jaunu pieredzi, kas būs būtiska turpmākajā dzīve, piedaloties, piemēram, vietēja vai pasaules mēroga pasākumu organizēšanā, palīdzot cilvēkiem, kam nepieciešams atbalsts.

Kursi Tavai drošībai

Drošs internets - vecākiem un pieaugušajiem

Drošs internets "Drošs internets - vecākiem un pieaugušajiem"
Mūsu aktivitātes ir vērstas uz bērnu, jauniešu, skolotāju un vecāku informēšanu un izglītošanu interneta satura drošības jomā – par iespējamajiem draudiem internetā (naida kurināšana, rasisms, bērnu pornogrāfija un pedofilija, emocionāla pazemošana internetā, personas identitātes zagšana un datu ļaunprātīga izmantošana utt).

Kursi Tavai drošībai

Drošs internets bērniem un jauniešiem

Drošs internets "Drošs internets - bērniem un jauniešiem"

Mūsu aktivitātes ir vērstas uz bērnu, jauniešu, skolotāju un vecāku informēšanu un izglītošanu interneta satura drošības jomā - par iespējamajiem draudiem internetā (naida kurināšana, rasisms, bērnu pornogrāfija un pedofilija, emocionāla pazemošana internetā, personas identitātes zagšana un datu ļaunprātīga izmantošana utt).

Kursi Tavai drošībai

Iepazīsti elektrību

Iepazīsti elektrību "Iepazīsti elektrību"

Cik daudz tu zini par elektrību? Vai proti pareizi lietot elektroierīces? Kā tu ievēro elektrodrošību? Rūpējoties par bērnu drošību Latvenergo rīko dažādas informatīvās kampaņas un akcijas, kas piesaistītu gan bēr nu, gan pieaugušo uzmanību. Cik bieži nav gadījies dabūt pa pirkstiem ar elektrību, cik bieži nav gadījies "izsist korķus" mājai vai dzīvoklim. Lai radītu drošāku vidi gan lieliem, gan maziem Latvenergo piedāvā gan dažādas spēles gan filmas par elektrodrošību. Iemācīsimies apieties un draudzēties ar elektrību, sargāsim sevi un sev tuvos.