Mācību iestāde:Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskola