Mācību iestāde:Kandavas internātvidusskola

Kurss veidots, lai apgūtu zināšanas par ekosistēmām.

Sasniedzamais rezultāts:

Skolēns spēj analizēt dažādu ekosistēmu struktūru, izskaidrot ekosistēmu kā funkcionālu sistēmu un mijiedarbību starp tās komponentiem.