Mācību iestāde:Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskola