Mācību iestāde:Jūrmalas pilsētas Lielupes vidusskola