Bioloģija 12. klasei
Skolā mācību stundu laikā tu iegūsti bagātīgu zināšanu klāstu. Taču tev piedāvā iespēju iegūtās zināšanas gan nostiprināt, gan paplašināt individuāli. 12. klases bioloģijas teorētiskie materiāli, vārdnīca, uzdevumi un treniņi.
Ķīmija 12. klasei
Skolā mācību stundu laikā tu iegūsti bagātīgu zināšanu klāstu. Taču tev piedāvā iespēju iegūtās zināšanas gan nostiprināt, gan paplašināt individuāli. 12. klases ķīmijas teorētiskie materiāli, vārdnīca, uzdevumi un treniņi.
Dabaszinības 12. klasei
Skolā mācību stundu laikā tu iegūsti bagātīgu zināšanu klāstu. Taču tev piedāvā iespēju iegūtās zināšanas gan nostiprināt, gan paplašināt individuāli. 12. klases dabaszinības teorētiskie materiāli, vārdnīca, uzdevumi un treniņi.
Fizika 12. klasei
Skolā mācību stundu laikā tu iegūsti bagātīgu zināšanu klāstu. Taču tev piedāvā iespēju iegūtās zināšanas gan nostiprināt, gan paplašināt individuāli. 12. klases fizikas teorētiskie materiāli, vārdnīca, uzdevumi un treniņi.
Matemātika 12. klasei
Skolā mācību stundu laikā tu iegūsti bagātīgu zināšanu klāstu. Taču tev piedāvā iespēju iegūtās zināšanas gan nostiprināt, gan paplašināt individuāli. 12. klases matemātikas teorētiskie materiāli, vārdnīca, uzdevumi un treniņi.