Globālā meklēšana nav atļauta.
Atvērt galveno saturu

12 Priekšmeti

Daugavpils 10. vidusskola

Programmēšana I (10. klase)

Daugavpils 10. vidusskola

Programmēšana I (11.klase)

Ģeogrāfija vidusskolai
Daugavpils 10. vidusskola
Preview Course

Daugavpils 10. vidusskola

Ģeogrāfija vidusskolai

Daugavpils 10. vidusskola

Datorika 7. klasei

Daugavpils 10. vidusskola

Datorika 10. klasei

Daugavpils 10. vidusskola

Informatika

Inženierzinības 7.klasē
Daugavpils 10. vidusskola
Preview Course

Daugavpils 10. vidusskola

Inženierzinības 7.klasē

FIZIKA I + FIZIKA II
Daugavpils 10. vidusskola
Preview Course

Daugavpils 10. vidusskola

FIZIKA I + FIZIKA II

Fizika I kursa apguves mērķis un uzdevumi ir dot iespēju skolēnam

• padziļināt izpratni par fizikālo procesu daudzveidību, dabas vienotību un likumsakarībām tajā; 

• pilnveidot pētnieciskās prasmes dabaszinātnisku un starpdisciplināru problēmu risināšanā; 

• mērķtiecīgi izmantot daudzveidīgus modeļus fizikālo procesu skaidrošanā un analīzē; 

• rīkoties atbildīgi vides apsaimniekošanā, saglabāšanā un sabiedrības ilgtspējīgā attīstībā, apzinoties fizikas nozīmi globālā un reģionālā mērogā

Daugavpils 10. vidusskola

Programmēšana I

Daugavpils 10. vidusskola

Programmēšāna I (5)

Daugavpils 10. vidusskola

Programmēšanas pamati

Daugavpils 10. vidusskola

Latviešu valoda 11.kl. 2.gr.