Mācību iestāde:Bērzpils vidusskolas Krišjāņu filiāle