Mācību iestāde:Auces vidusskola

Ievads attēlu apstrādē plānots informātikas priekšmeta ietvaros vidusskolas 11.klasē.