Mācību iestāde:Varakļānu novada pašvaldības Stirnienes pamatskola