Mēs ticam, ka mūsdienīga izglītība nav iedomājama bez moderno tehnoloģiju izmantošanas un kvalitatīvas e-izglītības attīstīšanas Latvijā. Tieši tāpēc Rīgas Tehniskā universiāte, balstoties uz veiksmīgo pieredzi augstskolā, veido plašu mācību satura krātuvi eduspace.lv, kurā materiāli mācībām ir pieejami ikvienam interneta lietotājam bez maksas..