Global searching is not enabled.
Skip to main content

5 Courses 4 Categories

Modified 6 December 2014

Būvizstrādājumu galdnieks

Kvalifikācijas Būvizstrādājumu galdnieks profesionālie priekšmeti

Modified 9 November 2012

Ēdināšanas pakalpojumi

Ēdināšanas pakoplojumu izglītības programmas

Modified 14 October 2014

Vispārizglītojošie priekšmeti

Profesionālo izglītības programmu vispārizglītojošo priekšmetu cikls.

Modified 6 December 2014

Enerģētika

Kvalifikācijas Elektromontieri profesionālie priekšmeti.

Skrundas Profesionālā vidusskola

Aktualitātes par mācību procesu

Kursā informācija par eduspace.lv vietnes lietošanu.

Skrundas Profesionālā vidusskola

Darba aizsardzība

Kurss darba aizsardzībā arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmām.

Skrundas Profesionālā vidusskola

Datori

Skrundas Profesionālā vidusskola

Datoru kurss

Skrundas Profesionālā vidusskola

Tehniskā grafika

Tehniskā grafika kurss Elektrotehniķu kursa studentiem