Mācību iestāde:Jelgavas bērnu un jauniešu centrs "Junda"