Global searching is not enabled.
Skip to main content

3 Courses

Grobiņas ģimnāzija

Informātika

IT pamatjēdzieni un to pielietošana.

Grobiņas ģimnāzija

Angļu valodas olimpiāde

Grobiņas ģimnāzija

Programmēšanas pamati

10., 11.klasei