Mācību iestāde:Ropažu vidusskola

Elektrība, elektrostatika, elektrodinamika, līdzstrāva un maiņstrāva, magnētisms un elektromagnētisms, elektromagnētiskie viļņi.

Viļņu optika, difrakcija, interference un polarizācija. Kvantu optika. Fotometrija, apgaismojums, gaismas stiprums un gaismas plūsma.